Perlindungan Tanah Gambut

PKPP komited untuk menghalang pembangunan baharu di tanah gambut mengikut undang-undang/peraturan yang dikawal oleh kerajaan/pihak berkuasa Malaysia. Sebagai kawasan tahan gambut sedia ada yang dibangunkan pada 1990-an, kami akan berusaha untuk memastikan Minyak Sawit Lestari Malaysia (MSPO) mematuhi pengurusan tanah gambut sedia ada. Sebahagian daripada itu, usaha pemuliharaan tanah gambut melalui kerjasama NGO alam sekitar dan badan penyelidikan (boleh dilaksanakan) juga akan dilaksanakan.

Menstabilkan Paras Air di Kawasan Tanah Gambut Menggunakan Blok Tanah Konkrit.

PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI PAHANG
    Bangunan PKPP, Jalan Gambut, 25990 Kuantan, Pahang, Malaysia.
    Tel : 09 556 2455
    E-mel : [email protected]
ms_MYMalay