Mematuhi Undang-undang dan Peraturan

PKPP komited untuk memastikan pematuhan semua undang-undang/peraturan berkaitan buruh/pekerja iaitu AKTA BURUH 1955 (AKTA 265), Suruhanjaya Hak Asasi Manusia iaitu AKTA MALAYSIA 1999 (AKTA 597), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia 1994 (AKTA). 514), Undang-undang -Undang-undang Buruh dan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan.

PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI PAHANG
    Bangunan PKPP, Jalan Gambut, 25990 Kuantan, Pahang, Malaysia.
    Tel : 09 556 2455
    E-mel : [email protected]
ms_MYMalay